Stopka redakcyjna

Administrator strony internetowej container.de i adres na fakturze dla dostawców:
ELA Container GmbH
Zeppelinstraße 19 - 21
49733 Haren (Ems)

Tel.:+49 5932 5060
Fax: +49 (0)5932 506-10

E-Mail: info@container.de

Managing partners:
Liesel Albers-Bentlage
Günter Albers, Betriebswirt (HWF)
Dr. Stefan Leopold

Firma zarejestrowana w Amtsgericht Osnabrück pod numerem:
HRB 120035
NIP UE DE117325581

Konta bankowe:
Sparkasse Emsland
IBAN: DE62 2665 0001 0002 0006 77
SWIFT-BIC: NOLADE21EMS7

Deutsche Bank Meppen
IBAN: DE52 2677 0095 0050 3797 00
SWIFT-BIC: DEUTDE3B267

Oldenburgische Landesbank Haren
IBAN: DE24 2802 0050 6864 4442 00
SWIFT-BIC: OLBODEH2

Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących strony internetowej:
Kierownik działu marketingu Hendrik Fischer
E-mail: hendrik.fischer@container.de  

Osoba kontaktowa w przypadku pytań dotyczących ochrony danych:
Martin Lampen
E-mail: privacy@ela-container.pl

Prawa autorskie:
© Copyright 2014 - ELA Container GmbH Haren (Niemcy).
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, obrazy, grafiki, dźwięk, animacje i wideo oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej ELA objęte są ochroną przewidzianą w prawie autorskim i innych ustawach. Treść strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim do celów innych niż komercyjne. 

Zrzeczenie się odpowiedzialności:
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje te są własnością ELA Container GmbH. Reprezentują one najnowsze informacje w momencie publikacji. Wyklucza się odpowiedzialność lub gwarancję za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji i danych. Informacje zawarte na stronach internetowych w żadnym wypadku nie stanowią gwarancji prawnych. ELA Container GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do podanych informacji lub danych w zależności od potrzeb. Z opisanych tutaj obszarów tematycznych nie można wysuwać żadnych roszczeń prawnych. Oferty nie są wiążące we wszystkich częściach. ELA Container GmbH nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania informacji lub danych zawartych na tej stronie internetowej. ELA Container GmbH nie ma żadnych praw i obowiązków w stosunku do użytkownika strony internetowej ani osób trzecich. Zawartość ELA Container GmbH jest chroniona prawem autorskim. Zawartość nie może być reprodukowana i/lub publikowana lub przechowywana w systemie informatycznym, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody autora. Ze względu na większą czytelność i zrozumiałość, terminy osobiste wymieniane są tylko w formie męskiej i odnoszą się w ten sam sposób do obu płci. Wszelkie informacje lub dane, ich wykorzystywanie i wszelkie działania, tolerancja lub zaniechania w związku ze stroną internetową ELA Container GmbH podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu, z wyłączeniem prawa międzynarodowego. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Haren.
 


 

Infolinia
Fachowy doradca na miejscu