Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danychPrzy odwiedzinach strony internetowej na serwerze mogą być zapisywane informacje (data, godzina, wywołana strona) o dostępie. Nie przechowuje się żadnych danych osobowych (np. nazwiska, adresu czy adresu e-mail).

Jeśli pobierane są dane osobowe, następuje to, o ile możliwe, tylko za uprzednią zgodą użytkownika strony. Przekazywanie danych osobom trzecim nie odbywa się bez wyraźnej zgody użytkownika.

Oferent wskazuje na to, że transfer danych w Internecie (np. przez e-mail) podlega lukom w zabezpieczeniach i nie można zagwarantować szczelnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Oferent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich luk w zabezpieczeniach.

Oferent zastrzega sobie możliwość podjęcia kroków prawnych na wypadek niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie wiadomości SPAM.

Działamy zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach: Administratorem Państwa danych osobowych jest ELA CONTAINER POLSKA SP. Z O. O., ul. Łukasiewicza 6, 05-200 Wołomin, KRS: 0000207162, NIP: 1132486419, REGON: 015734414. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: ochrona-danych@ela-container.pl Do danych osobowych zaliczamy szczegółowe informacje na temat okoliczności osobistych lub materialnych dotyczących osoby wymienionej z imienia i nazwiska lub osoby, której tożsamość można ustalić na podstawie rzeczonych danych. Dane tego typu obejmują imię i nazwisko, stanowisko, adres, numer telefonu, imienny adres e-mail i/lub datę urodzenia. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu zawarcia i realizacji wiążącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), o ile odrębnego celu nie definiuje dodatkowo wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie. W każdej chwili mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, jak również ich usunięcia w każdym momencie. Dokonać tego można poprzez kontakt: ochrona-danych@ela-container.pl Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, z którymi podpisane mamy stosowne umowy powierzenia.

Infolinia
Fachowy doradca na miejscu